Alman Hukuku

Türkiye ve Almanya uzun yıllardır sıkı ticari ilişkiler içerisindedir. Türk ve Alman hukuku arasında bulunan birtakım farklılıklar sebebiyle ticari ilişkiler...

Devamını Oku

Almanya Vize İşlemleri

Avrupa Birliği üyesi bir çok ülke gibi Almanya da ülkeye girişte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize muafiyeti uygulamamaktadır. Bu nedenle Almanya’ya seyahat edebilmek için, Avrupa Hukuku ve Alman yasaları gereğince,...

Devamını Oku

Basın Hukuku

Gerek yazılı gerek görsel medyada ve internet üzerinde herkesin ulaşabildiği web sitelerinde basın özgürlüğü çerçevesinde gerçek bilgilerin yer almasının yanında gerçekdışı bilgilerin de yayınlandığı herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Gerek...

Devamını Oku

Bilişim Hukuku

Dünyadaki teknolojik gelişmeler durmaksızın devam etmekte ve bu teknolojik gelişmeler ile birlikte bilişim sektörü hızla büyümektedir. Gittikçe büyüyen bu sektörde ihtilafların doğması da kaçınılmazdır....

Devamını Oku

Boşanma ve Velayet Hukuku

Sosyal hayatın yapıtaşı olan ailenin ve aile içerisinde bulunan bireylerin hak ve hukuklarının en iyi şekilde korunması toplumsal bir görevdir. Ailenin devamı...

Devamını Oku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkullerin yatırım aracı olarak günümüzde birçok insan tarafından kullanılmasında karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi de hukuki bilgi eksikliğinden kaynaklanan yatırımın karşılığına ulaşamama durumudur.  Bu nedenle büromuz, müvekkillerine,...

Devamını Oku

İcra ve İflas Hukuku

Günümüz ticari hayatında ticaretle uğraşan her sanayici, işletmeci ve esnafın en sık karşılaştığı problemin alacağını tahsil edememe veya yapmış olduğu hatalı işlemler neticesinde haciz tehdidi altında ticari hayatını devam...

Devamını Oku

İdare ve Vergi Hukuku

Etkin bir güç olan idare karşısında hak kaybının yaşanmaması için idare ve vergi hukuku konusunda hukuki bilginin eksiksiz olması gerekmektedir. Aksi...

Devamını Oku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hayatında en çok karşılaşılan sorunlardan birisi de işveren ve işçi arasında doğan iş kazaları, işçi alacakları gibi ihtilaflardır. Bu ihtilafların çözümünde büromuz müvekkil menfaatini ön planda tutarak müvekkilini temsil etmekte...

Devamını Oku

Miras Hukuku

Miras davalarını etkin bir şekilde yürüten büromuz, miras hukukunda uzmanlaşmış kadrosuyla vasiyetname hazırlanması ve ölüm sonrası işlemlerin yürütülmesi hususunda da müvekkillerine hizmet vermektedir.  Muris muvazaası nedeniyle...

Devamını Oku

Sağlık Hukuku

Gelişen teknoloji ve ekonomik sistemler nedeniyle sağlık sektörünün genişlemesi ve çeşitlenmesi sonucu sağlık sektörüne özgü bir hukuk dalı oluşmaya başlamıştır. Sağlık hizmeti kamu tarafından verilmeye devam etmekle birlikte özel sektörün bu anlamdaki etkinliği...

Devamını Oku

Şirketler Hukuku

Güven Hukuk Bürosu; Şirketler hukuku alanında tecrübe sahibi olan ekibi ile yalnızca karşılaşılan hukuki sorunların çözümünde değil, hukuki sorunlar ortaya çıkmadan...

Devamını Oku

Sözleşmeler Hukuku

Hukuki ihtilafların çözümü için en önemli delil sözleşmelerdir. Hukuk sistemimizde kimi sözleşmeler şekil şartına bağlanmışken kimi sözleşmeler serbest irade ile yapılmaktadır. Ticari hayat içerisinde ileride doğması muhtemel...

Devamını Oku

Tazminat Hukuku

Günümüzde en sık karşımıza çıkan dava türlerinden biri de tazminat davalarıdır. Maddi ve manevi tazminat talep edilebilmesi ceza hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, basın hukuku, iş...

Devamını Oku

Ticaret Hukuku

Gerek Türkiye’de gerekse Türkiye dışında faaliyetlerini sürdüren müvekkillerimizin her alanda yapacakları sözleşmeler konusunda büromuzca proje bazında çalışmalar yapılmaktadır.  Bunun yanında önceden yapılmış sözleşmelerden...

Devamını Oku

Tüketici Hukuku

Hukuk sistemimizde tüketicilerin korunması amacıyla birçok düzenleme yapılmıştır. Ancak yapılan düzenlemelerin bir takım eksiklikleri nedeniyle bu düzenlemelerde sürekli bir şekilde değişiklikler yapılmaktadır. Yasal mevzuatın en güncel hali ile...

Devamını Oku

Ulusal ve Uluslararası Ceza Hukuku

Globalleşen dünyada insanlar artık dünya insanı olarak tanımlanmakta ve gerek kendi ülkelerinde gerekse diğer ülkelerde her an suç isnadı ile karşı karşıya kalmaktadırlar....

Devamını Oku