İş hayatında en çok karşılaşılan sorunlardan birisi de işveren ve işçi arasında doğan iş kazaları, işçi alacakları gibi ihtilaflardır. Bu ihtilafların çözümünde büromuz müvekkil menfaatini ön planda tutarak müvekkilini temsil etmekte ve dava sonucu ulaşılan hakkın kazanımı konusunda çalışmalar yapmaktadır.

İş hukukunda doğan bu uyuşmazlıkların çözümünün en etkin yolu uyuşmazlık çıkmadan gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Bunun da tek yolu etkin hukuki danışmanlık almaktır.
Büromuz bu bağlamda danışmanlık verdiği işverenler ile periyodik toplantılar yapmakta, işçilere ait özlük dosyalarının düzenlenmesinde, iş sözleşmelerinin hazırlanmasında, işveren ve işçi arasında imzalanması gereken evrakların oluşturulmasında etkin bir şekilde rol almakta ve gerekli hukuki bilgilendirmeyi yapmaktadır.