Etkin bir güç olan idare karşısında hak kaybının yaşanmaması için idare ve vergi hukuku konusunda hukuki bilginin eksiksiz olması gerekmektedir. Aksi halde büyük hak kayıpları ve zararlar ortaya çıkabilmektedir. İdarenin uygulamış olduğu haksız işlem tesislerine karşı itiraz edilmemesi veya dava açılmaması halinde bu işlemler kamu gücü ile uygulanmakta ve geri dönülemez durumlara yol açabilmektedir.

Bu nedenle hukuk büromuz müvekkillerinin haklarının bilincinde olarak idare karşısında gerek uzlaşma gerekse dava aşamasında her türlü hukuki yardım ve danışmanlığı yapmaktadır.