Günümüzde en sık karşımıza çıkan dava türlerinden biri de tazminat davalarıdır. Maddi ve manevi tazminat talep edilebilmesi ceza hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, basın hukuku, iş hukuku gibi birçok hukuk dalı ile bağlantılı olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu hususta hukuk büromuzda maddi ve manevi yönde uğramış olduğunuz tüm zararların tazmini için dava öncesinde ve sonrasında hukuki destek sağlanmakta, açılan davalar sonrası edinilen kazanımların tahsili için icra departmanınca işlemler başlatılmaktadır.