Gayrimenkullerin yatırım aracı olarak günümüzde birçok insan tarafından kullanılmasında karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi de hukuki bilgi eksikliğinden kaynaklanan yatırımın karşılığına ulaşamama durumudur. 

Bu nedenle büromuz, müvekkillerine, gündemi ve güncel hukuku takip eden avukatlarıyla gayrimenkul yatırım danışmanlığı da sunmaktadır.

Bununla birlikte gayrimenkullerin kiralanması nedeniyle kiraya veren ile kiracı arasında taşınmazın kullanımından kaynaklanan ayni veya nakdi problemler oluşabilmekte ve bu nedenle tahliye işlemlerinin yapılması zorunluluk halini alabilmektedir. Hukuk büromuz bu tür sorunların oluşumunu en aza indirgemek amacıyla öznel kira sözleşmeleri ve tahliye taahhütnameleri hazırlamakta, taşınmazda meydana gelen zararların tespiti ve tazmini için davalar açıp yürütmekte, ödenmeyen zararlar ve kiralar konusunda icra takipleri yapmaktadır.