Dünyadaki teknolojik gelişmeler durmaksızın devam etmekte ve bu teknolojik gelişmeler ile birlikte bilişim sektörü hızla büyümektedir. Gittikçe büyüyen bu sektörde ihtilafların doğması da kaçınılmazdır. İşte bu ihtilafların çözümü için oluşmuş hukuk dalına bilişim hukuku denmektedir.

Hukuk büromuz bilişim hukuk alanında gerek bilişim suçları, gerek bilişim sisteminden kaynaklanan telif hakları ve bunların sonucu oluşan maddi ve manevi zararların tazmini hususunda açılması gereken davaları takip etmekte ve çözümlenmesinde etkin çalışmalar yapmaktadır.