Hukuki ihtilafların çözümü için en önemli delil sözleşmelerdir. Hukuk sistemimizde kimi sözleşmeler şekil şartına bağlanmışken kimi sözleşmeler serbest irade ile yapılmaktadır. Ticari hayat içerisinde ileride doğması muhtemel ihtilaflar düşünülmeden hazırlanan sözleşme örneklerine sıkça rastlamaktayız. Yapılan bu yanlış sözleşmeler nedeniyle ihtilaf doğduktan sonra hak kayıpları oluşmaktadır.

Hukuk büromuz tarafından tüm sözleşme türleri hazırlanmakta, bu sözleşmelerde çıkması muhtemel tüm ihtilaflar düşünülerek müvekkilin menfaatleri korunmaktadır. Bununla birlikte matbu sözleşmeler incelenerek sözleşmenin hukuki açıdan değerlendirilmesi yapılmakta, avantajları ve dezavantajlarına ilişkin rapor hazırlanarak hukuki danışmanlık hizmeti alan müvekkil şirkete sunulmaktadır.