Hukuk sistemimizde tüketicilerin korunması amacıyla birçok düzenleme yapılmıştır. Ancak yapılan düzenlemelerin bir takım eksiklikleri nedeniyle bu düzenlemelerde sürekli bir şekilde değişiklikler yapılmaktadır.

Yasal mevzuatın en güncel hali ile takibi hukuk büromuz tarafından yapılmakta, üretici-satıcı ile tüketici arasında çıkan ihtilafların çözümü için açılması gereken dava ve diğer işlemler yürütülmektedir.