Gerek Türkiye’de gerekse Türkiye dışında faaliyetlerini sürdüren müvekkillerimizin her alanda yapacakları sözleşmeler konusunda büromuzca proje bazında çalışmalar yapılmaktadır. 

Bunun yanında önceden yapılmış sözleşmelerden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın gerek uzlaşma gerekse dava ile çözümüne yönelik her türlü vekillik ve danışmanlık hizmeti hem yurtiçinde hem de yurtdışında verilmektedir. Yine bu konularda açılması gerekli tespit ve ceza davaları itina ile takip edilmekte dava sonrası verilen kararların icrasının hızlanması ve tamamlanması için gerekli işlemler yapılmaktadır.  

Aşağıda bu bağlamda kısaca bazı başlıklar sunulmuştur,

  • Ticari Sözleşmeler
  • Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar
  • Deniz Ticareti
  • Kara ve Havayolu Taşımacılığı
  • Rekabet Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar
  • Marka
  • Patent
  • Endüstriyel Tasarım

Ticari alanda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin emek sarf ederek yapmış oldukları marka ve uluslarının diğer ticari işletmelerinde emek sarf etmeden ve bir bedel ödemeden kullanmalarının önüne geçilmesi için Fikri ve Sınai Haklar Hukuku kavramı oluşturulmuştur. Her ne kadar bu bölüm Türk Hukuk sistemine çok geç olarak girmişse de hukuk büromuz, alanında uzman avukatlarıyla Fikri ve Sınai Haklar Hukuku konusunda hizmetlerini sürdürmektedir.