Uluslararası Hukuki Danışmanlık

Profesyonel Hukuk Hizmetleri

Kişi ve Kurumlara Yönelik Hukuki Danışmanlık

Hızlı ve Etkili Çözüm

Önleyici ve Koruyucu Hukuk Anlayışı

Uzman Ekip ile Sektörel Hukuk

Uluslararası ve Yerel Hukukta

Deneyim, Bilgi, Güven.

Türkiye

Almanya

Son Güncellemeler

Haberler, Duyurular, Makaleler

TAAHHÜDÜ İHLAL DAVALARI

TAAHHÜDÜ İHLAL DAVALARI

            Alacaklı tarafından kendisine karşı açılan icra...

YOKSULLUK NAFAKASI

YOKSULLUK NAFAKASI

Türk Medeni Kanun da yer alan düzenlemeler gereği eşlerin birbirlerine karşı bakım ve yardım yükümlülüğü...

2018 YILI İÇİN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU LİMİTİ

2018 YILI İÇİN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU LİMİTİ

  20 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin...

7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU İLE KIDEM TAZMİNATI  TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ

7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU İLE KIDEM TAZMİNATI TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ

 Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteliğinden yoksun...

7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU İLE DAVA ŞARTI OLARAK KABUL EDİLEN “ARABULUCULUK” ÇÖZÜM YÖNTEMİ

7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU İLE DAVA ŞARTI OLARAK KABUL EDİLEN “ARABULUCULUK” ÇÖZÜM YÖNTEMİ

7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU İLE DAVA ŞARTI OLARAK KABUL EDİLEN “ARABULUCULUK” ÇÖZÜM YÖNTEMİ...

AYIPLI MAL VE SORUMLULUK

AYIPLI MAL VE SORUMLULUK

AYIPLI MAL VE SORUMLULUK           Ayıplı mal, satıcı veya sağlayıcı...

ANLAŞMALI BOŞANMA

ANLAŞMALI BOŞANMA

ANLAŞMALI BOŞANMA Anlaşmalı boşanma evlilik birliğinin taraflarca ortak bir karar doğrultusunda sonlandırılması...

KIDEM TAZMİNATI

KIDEM TAZMİNATI

               KIDEM TAZMİNATI   KIDEM TAZMİNATININ...

HAKSIZ ARAMA SUÇU

HAKSIZ ARAMA SUÇU

I.GİRİŞ Türk Ceza Kanunu’nun 120. maddesinde; “Hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya...

       ŞUYULANDIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASINDA  ZAMAN AŞIMI HUSUSU

ŞUYULANDIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASINDA ZAMAN AŞIMI HUSUSU

Hem 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi, hem de 3290/2981 Sayılı Kanunun 10/C maddesine göre belediyeler,...